DTK's guldnål til Michael W. AndreasenPå Dansk Terrier Klub's Chantelou udstilling søndag d.16. August 2009 fik Michael tildelt DTK's højste æresbevisning; nemlig en Guldnål bl.a. for hans arbejde som hovedkasserer i klubben igennem mange år.

Kære Michael

Du har i mange år været medlem af Dansk Terrier Klub og har siden 2001 siddet i DTK’s bestyrelse - alle årene som klubbens kasserer - et kæmpe stort stykke arbejde som vi alle sammen har været yderst tilfredse med.
Det var derfor også med vemod at jeg modtog din meddelelse om at du ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen i år på grund af et stort arbejdspres på din arbejdsplads.
Du fortsætter dog lidt endnu som Webmaster på vores hjemme- side og du er nu også Teknisk Redaktør af vores blad Terrier Nyt. Dette kræver ikke helt så megen tid som kassererposten - siger du!
Du har siddet i kreds 7’s bestyrelse i nogle år som kasserer og har også påtaget dig nogle adhoc-opgaver ind imellem.
Du har sammen med Mette i mange år opdrættet Cairn Terrier med kennelmærket ZALAZAR.
Vi har i alle årene haft et rigtig godt samarbejde først da du var kas- serer og nu som redaktør.
Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed når du er ude i et eller andet ”hundeærinde” i Danmark eller i udlandet.

HJERTELIG TILLYKKE
På bestyrelsens vegne,
Vibeke Sørensen