Mette SørumJeg er autoriseret til at dømme alle racer i FCI's gruppe 3:
Se FCI's European Judges Directory
Jeg glæder mig til at se/dømme nogle dejlige terriers i ringen.

  Airedale Terrier
American Staffordshire Terrier
Australian Silky Terrier
Australian Terrier
Bedlington Terrier
Border Terrier
Brazilian Terrier
Bull Terrier
Cairn Terrier
Cesky Terrier
Dandie Dinmont Terrier
English Toy Terrier (Black and tan)
Fox Terrier (Smooth)
Fox Terrier (Wire)
German hunting terrier
Irish Glen of Imaal Terrier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Irish Terrier
Jack Russell Terrier
Japanese Terrier
Kerry Blue Terrier
Lakeland Terrier
Manchester Terrier
Miniature Bull Terrier
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Parson Russell Terrier
Scottish Terrier
Sealyham Terrier
Skye Terrier
Staffordshire Bull Terrier
Welsh Terrier
West Highland White Terrier
Yorkshire Terrier

 

Her ses nogle af de hunde, som jeg har haft æren af at dømme.